Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

De statuten en reglementen van Zorgpartners Friesland, MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte zijn afgestemd op de geldende governancescodes en voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan een structuurregime.

Op deze site staan de meest actuele versies.


Toelichting bij de statuten en reglementen op deze website


De statuten en reglementen zijn op de website geplaatst als pdf-document. De documenten zijn voor een belangrijk deel gedigitaliseerd door middel van optische tekenherkenning (OCR). Hoewel de nodige zorg aan de juistheid is besteed, is het denkbaar dat computerleesfouten toch onopgemerkt zijn gebleven. Aan de webversies van deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de statuten zijn de gebruikelijke notariële preambule ('Heden verscheen voor mij, notaris,' etc.) en naschrift ('Waarvan akte, is verleden te', etc.) achterwege gelaten. De datum van passeren van de notariële akte is aan het slot toegevoegd.

 

Akte van statutenwijziging ZPF
Akte van statutenwijziging MCL
Akte van statutenwijziging NB
Akte van statutenwijziging TSH

Reglement Bestuur MCL
Reglement Bestuur NB
Reglement Bestuur TSH
Reglement Raad van Commissarissen MCL
Reglement Raad van Commissarissen NB
Reglement Raad van Commissarissen TSH

Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratie- en Benoemingscommissie
Reglement Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg
Kader voor het toezicht op de kwaliteit van zorg
Klokkenluidersregeling

Regeling onkosten aannemen van geschenken en uitnodigingen door de RvB 
Conflictregeling RvC-bestuur MCL B.V. 
Conflictregeling RvC-bestuur Tjongerschans B.V.  
Conflictregeling RvC-bestuur Noorderbreedte B.V.