Secretaris Raad van Commissarissen ZPF

Secretaris Raad van Commissarissen ZPF

Zorgpartners Friesland (ZPF) is een holdingstichting met drie dochters, Medisch Centrum Leeuwarden BV, Tjongerschans BV en Noorderbreedte BV. De leden van het bestuur van ZPF zijn tevens leden van de Raden van Commissarissen van MCL BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV. De drie BV’s hebben elk een eigen Raad van Bestuur.

Stichting ZPF zoekt op korte termijn een

Secretaris Raad van Commissarissen ZPF (8 - 16 uur per week)

Situatie
De Raad van Commissarissen ZPF wordt momenteel ondersteund door één van de drie bestuurssecretarissen vanuit de BV’s. Wegens taakherschikking van deze bestuurssecretaris ontstaat deze deeltijd vacature. Hierbij is het de bedoeling de ondersteuning van toezicht en bestuur niet langer te combineren. De secretaris RvC richt zich op de ondersteuning van het toezichtorgaan. Daarbij is voorzien in adequate secretariële ondersteuning. Je wordt aangestuurd door de voorzitter RvC.
Naast de plenaire RvC ondersteun je ook de vaste commissies van de RvC (Remuneratie- en benoemingscommissie, Auditcommissie en Commissie Toezicht Kwaliteit van Zorg) en eventuele ad hoc commissies. Tevens woon je het maandelijks overleg van de Raden van Bestuur van de drie BV’s bij, dat je coördineert.

Over de functie
Als secretaris van de Raad van Commissarissen

 • richt je je op het vormgeven van de toezichthoudende processen binnen ZPF. Je richt de processen zodanig in dat de inhoud effectief wordt;
 • heb je een verbindende rol tussen enerzijds de RvC dan wel individuele commissarissen en anderzijds de Raden van Bestuur van de drie BV’s. Daarbij heb je nauw contact met de collega bestuurssecretarissen van de drie BV’s;
 • bereid je de vergaderingen van de RvC zowel inhoudelijk als procedureel voor, samen met de (voorzitter van de) RvC en bestuurders;
 • regisseer je de vergadercyclus als een effectief continu en samenhangend proces, gebaseerd op de toezichtvisie en de inhoudelijke jaarkalender van toezichtonderwerpen;
 • begeleid en coördineer je besluitvormingsprocessen, borg je de implementatie van besluiten en bewaak je de voortgang van actiepunten;
 • adviseer je de RvC gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende vraagstukken en ben je in staat om mee te denken. Je signaleert knelpunten, doet verbetervoorstellen en bevordert de communicatie;
 • regisseer je de werving en selectie van toezichthouders en bestuurders van profiel tot benoeming;
 • zorg je voor de bewaking en uitvoering van reflectie, zelfevaluatie en scholingsactiviteiten van de RvC;
 • bewaak je dat gehandeld wordt conform wet- en regelgeving en met name de governancecode.

 

Wij zoeken
Een secretaris die

 • affiniteit met de zorgsector heeft en gemotiveerd is om hier een bijdrage aan te leveren;
 • gestructureerd en planmatig de taken van het secretariaat kan vormgeven en daarnaast in staat is om flexibel te organiseren indien de situatie hierom vraagt. Jij voelt feilloos aan wat de juiste balans is tussen structuur en flexibiliteit. Ook ben je flexibel inzetbaar voor werkzaamheden buiten de reguliere jaarplanning om;
 • zelfstandig werkt in nauwe afstemming met de RvC en de secretaresse functioneel aanstuurt;
 • verbindend, dienend en pragmatisch is en aanvoelt wat nodig is;
 • begrijpt hoe de gezondheidszorg (cure en care) in elkaar zit en de complexe context doorziet waarin de genoemde  BV’s en Raden van Bestuur opereren;
 • transparant is en in staat is om te gaan met en in te spelen op verschillende, soms tegenstrijdige belangen;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau gerelateerd aan bijvoorbeeld een bestuurlijke, juridische, bedrijfskundige opleiding en relevante aantoonbare werkervaring.


Wij bieden

 • een boeiende deeltijdfunctie van 8-16 uur per week;
 • inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Meer weten?
Voor meer informatie nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met Grace Fukur (bestuurssecretaris MCL en RvC ZPF) via grace.fukur@znb.nl of 058 286 6050.

Solliciteren?
Graag ontvangen wij je sollicitatie via onderstaande button! Wanneer we je motivatiebrief en cv hebben ontvangen, wordt deze direct door ons in behandeling genomen en kun je op korte termijn een reactie verwachten.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

 

Sluitingsdatum 15-09-2019
Categorie Leidinggevend / Coordinerend met management
Opleidingsniveau WO
Uren per week 8-16


Direct soliciteren